Vi har i tidligere nyhedsbreve skrevet om den kommende ferielovsbetydning for lærernes nettoarbejdstid de kommende år.
Se her og her

Som det fremgår, så er der i skoleåret 19/20 en nettoarbejdstid på 1712,06 arbejdstimer. Nettoarbejdstiden beregnet med udgangspunkt i, at der i sommeren 2020 er 16,64 feriedage til rådighed.

Imidlertid er der nu kommet en ny ferievejledning fra Moderniseringsstyrelsen. Her er det præciseret, at ferie kun kan holdes i hele dage, og at der derfor kun kan holdes 16 feriedage. 0,64 dag skal så overføres til efterfølgende ferieår.

En løsning til at undgå dette er, at ledelsen aftaler med den enkelte lærer også at afholde 0,64 feriedag. Der er ikke noget til hindring for at aftale afholdelse af mindre end en hel dag, hvis den på anden vis suppleres op til en hel fridag, som holdes efter sædvane og kutyme – altså suppleret med ”opfyldning” af 0-dag til en hel fridag. Og det er det, der sker, når man arbejder med en årsnorm, som vi gør for lærerne på efterskolerne.

I så tilfælde indgår de 16,64 feriedage i beregningen af nettoårsnormen. Dette svarer til den beregning, som vi har skrevet om i ovennævnte artikler, men altså nu suppleret med, at det skal aftales med den enkelte ansatte. Det bemærkes af der er enighed mellem skoleforeningerne og FSL om at man kan gøre dette.

Vi vil i øvrigt anbefale, at ledelsen, tillidsrepræsentanten, lærerne og eventuelle andre berørte medarbejdere på skolen taler om hvilke konsekvenser, den nye ferielov får for jer ikke mindst for de kommende to år, hvor arbejdstiden er øget. Er alle parter med på at afvikle de 16,64 feriedage (og ikke kun 16 feriedage) i sommeren 2020 er dette altså en mulighed, der kan anvendes i lighed med de øvrige anbefalinger i vores tidligere artikler, se ovenfor.

Afvikler man kun 16 feriedage og ikke 16,64 feriedage i juli 2020, vil det øge nettoarbejdstiden i skoleåret 19/20 til 1716,8 timer i stedet for 1712,1 timer.