Den Statslige Kompetencefond erstatter de kompetencefondsmidler, som Efterskoleforeningen hidtil har administreret.

De endelige detaljer om administration og fordeling af fondens midler er endnu ikke på plads.
Men det forventes, at statsligt ansatte, herunder ansatte på efterskoler, fortsat vil kunne søge midler til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling. En forudsætning vil fortsat også være, at medarbejder og leder har indgået aftale om et konkret kompetenceudviklingsforløb.

Fonden forventer at åbne efter sommerferien, og Efterskoleforeningen vil løbende informere om fonden, ansøgningsproces etc. på hjemmesiden.