Har du en god idé til et projekt der udnytter friheden i efterskolernes 10. klasse? Et særligt kursus, der kan gøre hverdagen på efterskolerne grønnere? Eller har du et pædagogisk projekt, som du gerne vil have ro til at udvikle?
Så er det her, du skal læse med. Nu slipper vi nemlig puljerne til orlov med fri vikar, forsøgs- og udviklingsmidler og kurser løs. I år prioriterer vi især projekter, der fremmer bæredygtighed eller som er med til at udvikle 10. klasse. Læs mere om kriterierne for bæredygtighed og 10. klasse nedenfor.

Det er dog vigtigt for os at understrege, at alle ideer er velkomne, også selvom det handler om noget helt tredje.
Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på Efterskoleforeningens hjemmeside her.
Projekterne skal være nytænkende for skoleformen og række ud over skoleudvikling på den enkelte skole. Du er meget velkommen til at vende din ide med specialkonsulent Sine Eggert, så I kan få sparring, inden I sender den endelige ansøgning.

På foreningens hjemmeside kan du finde en beskrivelse af de mange spændende projekter, som vi støttede sidste skoleår med link til rapporter, inspirationsmateriale med videre.

Særligt om kursuspuljen
Kursuspuljen kan søges løbende, og der er åbent for ansøgninger for kommende skoleår. Også her er der en del midler, så hvis I har planlagt et kursus eller en temadag, så husk at I kan modtage tilskud og på den måde holde udgifterne til for eksempel oplægsholdere nede. Det kan både være åbne kurser og kurser alene for skolens medarbejdere, der kan søges tilskud til.

Det er også muligt at søge tilskud til kurser/temadage i dette skoleår, da der fortsat er midler i puljen for 2018/19.

For yderligere information kontakt:

Sine Eggert 33179768, se@efterskoleforeningen.dk vedrørende tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar

Bente Toft Henriksen 3317 9587, bth@efterskoleforeningen.dk vedrørende tilskud til kurser.

Bæredygtighed:
Bæredygtighed og dannelse er på mange måder to sider af samme sag i vore dage. Mange skoler arbejder allerede med emnet, men vi ser gerne at endnu flere gør det. Bæredygtighed kan hurtigt blive meget abstrakt og vi ser gerne konkrete projekter, f.eks.

• Elevinddragende aktiviteter, hvor man arbejder med konkrete temaer inden for bæredygtighed, f.eks. plastic, forbrug, genbrug. Gerne i samarbejde med eksterne aktører og meget gerne flere efterskoler i samarbejde
• Udvikling af undervisningsforløb/koncepter med konkrete temaer inden for bæredygtighed.

10. klasse:
Hovedparten af efterskoleelever vælger 10. klasse på efterskole – og lige nu fylder 10. klasse rigtig meget i den politiske debat. Vi ønsker derfor at prioritere udviklingsprojekter, der går nye veje i udviklingen af vores 10. klasse. F.eks.:

• Udvikling af nye undervisningstilbud, der udnytter frihedsgraderne ved efterskolens 10. klasse. Det kan være forløb på tværs af fagene, fag med udgangspunkt i nutidens ungekultur(er), initiativer der knytter sig til fagene i et samarbejde med eksterne aktører etc.

• Udviklingen af indsatser, der med udgangspunkt i de unges interessefællesskaber, styrker deres motivation for skole og videre uddannelse, herunder meget gerne projekter, der indtænker erhvervsorienterede overgange