Primo januar 2019 fik Undervisningsministeriets tilskudsbreve nyt udseende. Disse tilskudsbreve har voldt mange administrative medarbejdere vanskeligheder, idet det er svært at få overblik over indholdet af brevet, som blot består af et regneark.

Jacob Lycke, der er selvstændig konsulent for flere skoler, og som mange sekretærer kender fra Efterskoleforeningens kurser, har udarbejdet en regneark, som skolerne kan benyttet til at få overblik over brevene.

Regnearket kan downloades her sammen med vejledningen til arket

Tilskudsbrevene kan hentes på UVMs brevportal.

Har du spørgsmål eller kommentarer til skemaet kan du kontakte Jacob Lycke pr. mail på jlycke@privat.dk.