Organisationsaftalen endnu ikke udkommet, og derfor må skolerne ikke administrere efter den. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende at skulle vente så længe på den, men vi er desværre nødt til at afvente.

Det betyder, at skolerne forsat skal aflønne lederne efter de gamle regler. Når den nye organisationsaftale udkommer, så skal lønnen reguleres tilbage med virkning fra 1. januar 2019. For de fleste giver det dog ikke anledning til ændringer i den samlede løn.

Lønningerne skal stige med reguleringsprocenten 1. april 2019 uanset, at den nye organisationsaftale ikke er udkommet endnu. Se lønstigningen her. Dette skal ske uafhængigt af den nye organisationsaftale.

For nye ledere, der ansættes med virkning fra d. 1. januar 2019 eller senere anbefaler vi, at skolerne som á conto anvender lønningerne i den endnu ikke udkomne organisationsaftale.

Efterskoleforeningen vil, når den nye organisationsaftale udkommer, lægge opdaterede ansættelsesbreve og lønaftaleskabeloner, som skolerne kan anvende, på vores hjemmeside.