Efterskoleforeningens generalforsamling 2019 vedtog bestyrelsens forslag om en ny todelt kontingentmodel. Forslaget betyder, at skolekontingentet fra 2021 vil blive beregnet som et grundkontingent pr. skole og en takst pr. årselev i det skoleår, der slutter i året før.

Du kan finde alle detaljer i vores beretning på side 40.

For at være endeligt vedtaget, skal kontingentændringer ifølge vedtægterne § 7 stk. 1, i urafstemning, hvor hver skolebestyrelse har én stemme. Invitationen til at deltage i urafstemningen er sendt fra sekretariatet direkte til bestyrelsesformændenes e-mail onsdag d. 6. marts. Der er svarfrist onsdag d. 3. april.

Hvis skolens oplysninger om formand/forkvindes kontaktinformation på efterskole.dk ikke er opdaterede, eller invitationen ikke er nået frem, så kontakt venligst sekretariatet så hurtigt som muligt.

Spørgsmål til urafstemningen kan stilles til konsulent Mette Hjort-Madsen på tlf. 33 17 97 61 eller mail mhm@efterskoleforeningen.dk