Mandag den 16. marts åbner vi for ansøgninger til stipendiet En Håndsrækning for skoleåret 2020/21. En Håndsrækning kan søges til delvis dækning af egenbetalingen for et efterskoleophold til udsatte elever. Der er åbent for ansøgninger frem til fredag den 3. april kl. 12.00.

Hvem kan søge?
Familier med indkomster under 240.000 kr. årligt kan søge stipendiet. For skoleåret 2020/21 er det indkomsten for 2018, vi kigger på. For at komme i betragtning skal ansøgeren kunne dokumentere social eller læringsmæssig udsathed i form af fx ordblindhed, fravær fra skole eller udfordringer af familiemæssig karakter. Dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen, kan fx være udtalelse fra familievejleder, lærer eller lignende.

Familien skal forud for ansøgningen have søgt kommunen om økonomisk støtte til opholdet. Det gøres ved at kontakte en sagsbehandler i kommunens børne- og ungeforvaltning. Det er ikke en forudsætning for at søge stipendiet, at kommunen også bidrager til opholdet. Man må altså gerne søge om En Håndsrækning, selv om kommunen har sagt nej til at støtte efterskoleopholdet. Det er heller ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole på ansøgningstidspunktet.

Hvad skal pengene bruges til?
Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater og kan alene anvendes til at nedsætte egenbetalingen for opholdet. Stipendiet kan ikke bruges til lommepenge eller køb af udstyr.

Hvordan søger man?
Man søger stipendiet via et elektronisk ansøgningsskema, der kan hentes her.

Her kan du også læse mere om stipendiet.

Kontakt Efterskoleforeningen på info@efterskolerne.dk, 33 12 86 80 for spørgsmål vedrørende En Håndsrækning

En Håndsrækning er et femårigt partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen. Egmont Fonden har i perioden afsat i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. I skoleåret 2020/21 er der 60 stipendier til uddeling.

Egmont fonden