Rettelse: Det viser sig at efterskolerne alligevel ikke er omfattet af muligheden for at for udskudt betaling af A-skat.
Efter udsendelsen af nyhedsbrevet, blev der fra flere sider sået tvivl om rigtigheden af den rundsendte nyhed om udskudt A-skat. Præmissen var, at efterskoler er private selvejende institutioner, og derfor omfattet af ordningen. Det er nu afklaret, at det ikke er tilfældet. Beklager den forkerte information.