22. november 2019

Nyt prøvefag i 8. klasse fra 2020/21

Fra skoleåret 20/21 skal alle elever i 8. klasse aflægge prøve i mindst ét af de fire håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det er frit for efterskolerne, hvilke(t) af fagene eleverne skal have mulighed for at aflægge prøve i.

12. november 2019

Vil I være vært for fællessang?

Efterskolerne, Friskolerne og Højskolerne har fået 5 mio. kroner fra Nordea-fonden til projektet "Syng, spis og snak", der skal invitere borgerne i lokalsamfundet indenfor til fællessang, fællesspisning og gode samtaler. Vil din efterskole være vært? Ansøgningsfrist er 27. november 2019.

12. november 2019

Undervisningstilbud til præsentation på efterskolerne.dk

Har I udfyldt præsentations-oversigten med jeres undervisningstilbud på skolens profil på efterskolerne.dk?

11. november 2019

Refusion for fleksjobbere skal søges løbende

Vigtig information vedrørende refusion af fleksjobbers feriepenge optjent i indefrysningsperioden.

11. november 2019

Manglende afklaring om særlig feriegodtgørelse for indefrysningsperioden

Feriepenge, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbet er 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget. Det er endnu uafklaret, om de ansatte herudover skal have udbetalt 0,5 % i særlig feriegodtgørelse.

11. november 2019

Egetbidraget af pension er feriepengeberettiget

Egetbidraget af pension, herunder af supplerende pensionsbidrag for medlemmer af Efterlønskassen, er feriepengeberettiget.

11. november 2019

Ret medlemsoplysninger

Efterskoleforeningen opfordrer skolerne til at opdatere medlemsoplysninger på skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer, så sekretariatet har de rigtige oplysninger til indkaldelse til årsmøde og generalforsamling.

11. november 2019

Minikonference: Flere mennesker med handicap i job

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til et frokostarrangement, hvor der sættes spot på rekruttering af medarbejdere med handicap samt på nogle af de forskellige økonomiske støtte- og tilbudsmuligheder, der kan bruges i forbindelse med rekruttering af borger med fysisk eller psykisk handicap.

11. november 2019

Efterskolerne skal alligevel ikke registreres i Rejsegarantifonden

Rejsegarantifondens bestyrelse har nu afklaret, at loven for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ikke gælder for efterskoler, hvis rejserne udbydes lejlighedsvis og på nonprofit-basis til en begrænset gruppe rejsende.

11. november 2019

Regnskabsanalysen for 2018 foreligger nu

Efterskoleforeningens årlige regnskabsanalyse er nu klar til offentliggørelse, og de regnskabsmæssige nøgletal for 2018 ser således ud: