Overgangen til den kommende ferielov har skabt øget fokus på, om forskellige løndele er feriepengeberettiget. Bl.a. har vi fået flere spørgsmål om, hvorvidt den tredjedel af lærernes og ledernes pensionsbidrag, der anses for eget bidraget, er feriepengeberettiget.

Det fremgår af statens ferievejledning, at medarbejdernes eget bidrag til pensionsordninger indgår i beregningen af feriegodtgørelsen på 12,5 % ved fratræden. Det indgår derfor også i beregningen af det beløb, der skal indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler. Derimod indgår egetbidraget ikke i beregning af den særlige feriegodtgørelse på 1,5 %.

De lærere og ledere, der er medlemmer af Efterlønskassen (tjenestemandspension), får normalt indbetalt et supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pensionskasse. Også for dette gælder, at en tredjedel af det supplerende pensionsbidrag anses som egetbidrag, og det skal behandles efter samme regler som ovenfor beskrevet.