Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses i den nyoprettede fond, der kaldes Lønmodtagernes Feriemidler, indtil den ansatte går på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet. Feriepenge for denne periode skal ifølge Moderniseringsstyrelsen beregnes ligesom ved fratrædelse, dvs. 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget. Dette beløb dækker også den 1 % i ferietillæg, som man her ret til efter ferieloven.

Særlig feriegodtgørelse optjent 1. september 2019 – 31. august 2020 (overgangsåret)
Det er imidlertid stadig uafklaret, om de ansatte på efterskolerne herudover har ret til at få udbetalt 0,5 % i særlig feriegodtgørelse for perioden. Lærerne og ledere har ifølge ferieaftalen nemlig normalt ret til 1,5 % i særlige feriegodtgørelse i stedet for den ene procent i ferietillæg, der følger af ferieloven. TAP’ere på efterskoler har normalt også 1,5 % i særlig feriegodtgørelse.

En del arbejdsgivere, herunder kommunerne, har meldt ud, at deres ansatte skal have den del af den særlige feriegodtgørelse, der overstiger 1%, udbetalt.

Vi er imidlertid nødt til at afvente en udmelding fra statens som arbejdsgiver om, hvordan vi forholder os til dette på vores område. Efterskolerne og de øvrige skoleforeninger på det frie skoleområde har derfor spurgt Moderniseringsstyrelsen herom, og vi afventer svar. Vi orienterer naturligvis i nyhedsbrev og på hjemmesiden, når der er svar.

En udbetaling vil tidligst skulle ske med aprillønnen 2020.

FAKTA

Særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019

  • Den særlige feriegodtgørelse optjent i 2019 i perioden fra 1. januar til 31. august (8 måneder) udbetaltes som sædvanlig det efterfølgende år, dvs. med april eller maj lønnen i 2020 (eller senest samtidig med, at ferien holdes).
    Den særlige feriegodtgørelse for denne periode udgør som sædvanligt 1,5 % af beregningsgrundlaget. Da optjeningsperioden i 2019 kun er på 8 måneder mod normalt 12 måneder, vil denne udbetaling være mindre end tidligere år.

  • Såfremt der også skal beregnes 0,5 % i særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, bliver udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse i 2020 tilsvarende større, men stadig lidt mindre end tidligere år, da feriegodtgørelsen de sidste fire måneder af 2019 kun er beregnet som 0,5 % mod normalt 1,5 %.

Særlig feriegodtgørelse optjent i 2020

  • Den særlig feriegodtgørelse, der optjenes i 2020, bliver også mindre end tidligere år, idet den kun udgør 1,5 % af beregningsgrundlaget for de sidste fire måneder af 2020, hvor indefrysningsåret er afsluttet. Og hertil – afhængigt af udmeldingen fra Moderniseringsstyrelsen – måske også 0,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget for de første 8 måneder af 2020.