Tilbage i juni 2018 aftalte den daværende regering at styrke de praksisfaglige fag i folkeskolen, bl.a. ved:

  • at indføre et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skulle afsluttes med en prøve i 8. klasse.
  • at styrke de praksisfaglige elementer i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
  • at give alle elever ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse.
  • at igangsætte et praksisfagligt udviklingsprojekt.

Prøvefag i 8. klasse
Den 30. april 2019 blev lovforslaget vedtaget i Folketinget, hvilket betyder, at efterskoler, som tilbyder 8. klasse, skal udbyde prøve i mindst ét af disse fag: håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab.

Prøvekarakteren fra 8. klasse vil fremover indgå i beregningsgrundlaget for, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse.
Der bliver ikke stillet krav til, hvilken af prøverne eleverne tager, og derfor heller ikke til hvilket af de fire fag, skolerne skal fokusere på. Man kan derfor fokusere på f.eks. musik eller på håndværk og design.
Det er altså ikke afgørende, hvilket fag eleverne går til prøve i, bare de har én af de fire prøver, så de kan opfylde kravene til at bestå folkeskolens afgangseksamen.

Vejledninger med mere
Der er i skrivende stund ved at blive udarbejdet fælles mål, læseplaner og undervisningsvejledninger samt prøvevejledninger for de praktiske/musiske valgfag billedkunst og musik. Håndværk og design og madkundskab eksisterer allerede som toårige valgfag med mulighed for prøveaflæggelse.

Mens vi venter på, at arbejdet med bekendtgørelser m.v. bliver færdigt, kan man orientere sig under Oftest stillede spørgsmål på Undervisningsministeriets side, hvor efterskoler har et særligt afsnit:

Oversigt over spørgsmål/svar

Er det obligatorisk at afholde prøve på 8. klassetrin?
De frie skoler, der afholder prøver, vil skulle udbyde prøven på 8. klassetrin i det obligatoriske praktisk/musiske valgfag ligesom folkeskolerne. Det skyldes, at aflæggelse af prøven på 8. klassetrin er en forudsætning for, at eleven har aflagt folkeskolens afgangseksamen ved afslutning af 9. klasse.

Får karakteren i prøven betydning for elevens mulighed for optagelse på en ungdomsuddannelse?
Prøvekarakteren i det obligatoriske valgfag vil fremover indgå i beregningsgrundlaget for, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Derfor vil karakteren kunne få indflydelse på, om eleven får retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse.

Hvilke fag skal de frie skoler afholde prøve i?
En prøveafholdende fri skole vil skulle afholde både prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, så eleverne dermed kan aflægge folkeskolens afgangseksamen. Prøven på 8. klassetrin kan efter folkeskoleloven aflægges i enten håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab.
Det betyder for de frie skoler, at de skal sikre, at deres elever aflægger mindst en af de fire prøver i håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab. Det vil være frit for de frie skoler, hvilke(n) af prøverne, skolen giver mulighed for, at eleverne kan aflægge.

Kan en fri skole tilrettelægge prøven, så den afspejler det særlige fagindhold, der undervises i?
Der er ikke mulighed for at tilrettelægge en alternativ prøve, fx rettet mod de brede praksisfaglige kompetencer.

Er det muligt at udbyde flere af de fire prøver?
Den enkelte frie grundskole beslutter selv, om der udbydes prøve i et eller flere af de fire praktiske/musiske fag.

Skal der undervises og prøves i håndværk og design?
De frie skolers undervisning skal understøtte, at de kan føre eleverne op til en af de fire praktiske/musiske prøver på 8. klassetrin.
Der bliver ikke stillet krav til, hvilken af prøverne eleverne tager, og derfor heller ikke til, hvilket af de fire fag, skolerne skal fokusere på. På én fri skole kan man ønske at fokusere på musik og på en anden på håndværk og design.
Det er ikke afgørende, hvilket fag eleverne går til prøve i, bare de har en af de fire prøver, så de kan opfylde kravene til at bestå folkeskolens afgangseksamen.

Hvilke prøver skal prøvefri skoler afholde?
Der ændres ikke på reglerne om prøvefri skoler. Hvis skolen meddeler eller tidligere har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne, så vil denne meddelelse også omfatte den nye prøve på 8. klassetrin.

Hvilken undervisning skal de frie skoler tilbyde?
De frie skoler har fortsat metodefrihed med hensyn til undervisningen.
Det betyder, at de frie skoler ikke har pligt til at følge opdelingen i folkeskolens fagrække, men de frie skolers undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og forberede eleverne til folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver.