Skolerne skal løbende søge om refusion af fleksjobansattes feriepenge optjent i indfrysningsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 sammen med den almindelige ansøgning om lønrefusion. Dette skal også ske, selvom skolen ikke samtidig har den reelle udgift til Lønmodtagernes Feriemidler (fonden).

Fleksbarsel har slået fast, at feriepenge skal søges på optjeningstidspunktet. Dog kan der ved fratrædelse søges feriepenge som en regulering i de pågældende kvartaler – max 14 mdr. bagud. Læs Fleksbarsels info om feriepenge her.

For ansatte i fleksjobordning efter den 1. januar 2013 søges refusion for feriepenge vedrørende opsparingsåret hos Fleksbarsel.

For ansatte i fleksjobordning før den 1. januar 2013 søges der refusion for feriepenge vedrørende opsparingsåret hos både kommunen og Fleksbarsel. Kommunerne behandler refusionen for overgangsåret forskelligt, men det er vigtigt, at skolen søger samtidig med den almindelige ansøgning om fleksrefusion, og at skolen beregner feriepenge for opsparingsåret korrekt.

Har skolen allerede søgt om den almindelige fleksrefusion for fx september og oktober 2019, bør skolen snarest søge om refusion for feriepengene også. Har skolen søgt refusion hos Fleksbarsel for 3. kvartal, hvor september indgår, kan skolen sammen med ansøgningen for 4. kvartal søge feriepenge vedrørende september måned som en efterregulering vedrørende 3. kvartal.

Beregningsgrundlaget
Skolens forpligtigelse over for Lønmodtagernes Feriemidler opgøres som en feriegodtgørelse beregnet med 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget.

Kontakt kommunen
Er der tvivl omkring, hvordan skolen søger ferierefusion fra kommunen via NemRefusion, anbefaler vi, at skolen kontakter kommunen eller NemRefusion.

Bogføring som indtægt
Refusionen på feriepengene fra hhv. NemRefusion og Fleksbarsel skal bogføres som en indtægt i takt med at skolen udgiftsfører de beregnede feriepenge til indefrysning.