Lovgiver har ved udformningen af loven ønsket at sikre, at fx skoler og sportsklubber kan arrangere lejrskoler eller træningslejre uden at blive omfattet af loven.

Alle tre nævnte kriterier (lejlighedsvis, nonprofit-basis og en begrænset gruppe rejsende) skal være opfyldt.
Derfor vil de efterskoler, der selv arrangerer rejser, i langt de fleste tilfælde være fritaget for medlemskab, hvis der er tale om en lejrskole, studietur eller andre skolerejser, der indgår i skolens samlede undervisningstilbud i skoleåret.

Rejsegarantifonden gør i dette brev opmærksom på, at såfremt en skole selv arrangerer en rejse, så er det også skolen selv, der er ansvarlig for rejsen, herunder aflysninger, forsinkelser, overbookinger og eventuelle leverandørers konkurser (fx et flyselskab).
Hvis skolen derimod køber en rejse hos en rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden, vil det være pågældende rejsearrangør, der er ansvarlig for, at rejsen gennemføres som aftalt.