08. oktober 2019

Vejledning om persondata version 2

De frie skoleforeninger har opdateret vejledningen om beskyttelse af persondatareglerne. Her er Datatilsynets vejledninger indarbejdet og vejledningen har fået nyt look.

07. oktober 2019

Hvis skolen har egen varmeforsyning, kan de, der bor på skolen, nu afregne direkte med skolen

Ny afgørelse betyder, at skolernes produktion af billig varme også kan komme lejerne til gode.

07. oktober 2019

Forventet lønstigning i 2020

Skolerne bør budgettere med en lønstigning på knap to procent.

07. oktober 2019

Nu kan der søges stipendier til flygtninge/indvandrere og herboende grønlandske elever for skoleåret 2020/21

I år er der 65 stipendier på hver ca. 28.000 kr., der kan søges af familier, hvis indkomst er under 355.000 kr.

07. oktober 2019

Forslag til finanslov 2020 er nu fremlagt

Regeringen lægger op til at fjerne omprioriteringsbidraget på to procent, hvilket betyder stigende takster for første gang i flere år.

07. oktober 2019

Uafklaret om hele det særlige ferietillæg indgår i indefrysningen

I perioden fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020 indefryses de optjente feriepenge som led i overgangen til den nye ferielov. Det er uafklaret, om det betyder, at hele den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % for perioden også indefryses.

07. oktober 2019

Ny leverandør på program- og startpakker til ordblinde elever

Fremover er det programmet AppWriter, der bevilges til elever og studerende med ordblindhed. Det betyder, at det er snart slut med at bevilge CD-ord og Intowords.