Forslaget til finanslov for 2020 indeholder en meget stor nyhed i forhold til de seneste år: en afskaffelse af omprioriteringsbidraget på to procent. Det betyder, at reguleringen af de fleste takster er positiv i forhold til 2019.

Dog vil tillægstaksterne til specialundervisning på ordblinde- og specialefterskolerne givetvis falde, ligesom det er usikkert, hvorvidt inklusions- og specialundervisningstaksterne til de almene efterskoler vil stige. Det skyldes, at disse takster er aktivitetsstyrede, så øget aktivitet giver faldende takster. Inklusionstaksten er faldet de seneste år og vil derfor givetvis gøre det igen.

Efterskoleforeningen har sendt informationsbrev til alle skoler, der kan læses her.

Børne- og Undervisningsministeriet har også sendt informationsbrev ud om forslaget, der kan læses her.

Takstkataloget til forslaget kan hentes her.

Spørgsmål til finansloven kan rettes til Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk 33179766 eller til Sine Eggert, se@efterskolerne.dk 33179768