I overenskomstperioden 2018-21 er der mellem parterne aftalt en generel lønforhøjelse på 1,46 procent pr. 1. april 2020. Det er det bedste skøn at budgettere med indtil videre.

Herudover kan der være en reststigning, som skyldes anciennitetsstigning og udmøntning af lokalløn. Den er skønnet som 0,52 procent for staten som helhed, men vil afhænge af lokale forhold på den enkelte skole.

Vær i øvrigt opmærksom på, at indefrysningen af feriepenge vil få betydning for skolens resultat i 2020, idet skolerne får en gæld til den nyoprettede fond, Lønmodtagernes Feriemidler, i regnskabet.

Læs mere om overenskomstresultatet 2018 her.