Lærere og ledere på efterskoler er berettiget til en særlig feriegodtgørelse på samlet 1,5%. Det teknisk-administrative personale har normalt også dette vilkår aftalt i deres ansættelseskontrakt.

Det kommunale område
På det kommunale område er det besluttet, at kun den del af den særlige feriegodtgørelse, som svarer til ferielovens 1 % i ferietillæg, indgår i indefrysningen. De ansatte får således ikke udbetalt ferietillægget på 1 %, som optjenes i overgangsperioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Det betragtes som indeholdt i de feriepenge på 12,5 % af den ferieberettigede løn, som indefryses.

Men de kommunalt ansatte får udbetalt den del af den særlige feriegodtgørelse, som overstiger 1 %, som normalt med aprillønnen i foråret 2020.

Statens område – herunder efterskolerne
Spørgsmålet er imidlertid endnu ikke afklaret, for så vidt angår efterskoler, der hører under statens område.

Vi ved derfor endnu ikke, om særlig feriegodtgørelse udover 1 % (altså den resterende ½ %) skal udbetales som normalt med lønnen for april 2020 – eller om den anses som indeholdt i de 12,5 % i de feriepenge, som indefryses.

Spørgsmålet betyder ikke noget for, hvor mange penge skolerne skal indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler, men om ansatte på efterskoler ud over det indefrosne beløb også får ½ % i særlig feriegodtgørelse beregnet af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019.

Vi forventer, at der også på statens område kommer en afklaring heraf, og vi vender tilbage, når vi har den.

Under alle omstændigheder bliver den særlige feriegodtgørelse i foråret 2020 lavere end normalt, da i hvert fald en del af den indefryses for de sidste fire måneder af 2019.