25. september 2019

Nye retningslinjer for engangsvederlag til ledere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udsendt en ny bemyndigelsesskrivelse, der angiver retningslinjerne for, hvordan der kan ydes engangsvederlag til ledere. Der er nogle ændringer i forhold til den hidtidige bemyndigelsesskrivelse, bl.a. i forhold til hvor meget der må udbetales, og hvor lang en periode en udbetaling kan dække.

10. september 2019

Søg tilskud til individuel kompetenceudvikling

Lærere og ledere kan søge støtte fra Statens Kompetencefond til dækning af uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling.

06. september 2019

Det viser sig, at sekretærerne havde ret…

På Facebooksiden ’Kontoransatte i efterskolen’ var der en del sekretærer, der protesterede over vores udlægning af reglen om elevstøtte for de familier, der kun modtager grundstøtte.

06. september 2019

Den foreløbige elevstøtteskala er nu lagt på vores hjemmeside

Da vi ikke er bekendt med, at den nye regering ønsker radikale ændringer i elevstøtten, har vi valgt at lægge de foreløbige elevstøttesatser på hjemmesiden. Skolerne bedes om at opdatere deres pris for 20/21 på efterskolerne.dk.

03. september 2019

Lønstigninger pr. 1. oktober 2019

1. oktober 2019 stiger lønningerne med 0,86 procent som følge af de aftaler, der blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2018.