Skolerne har for nylig modtaget et kortfattet orienteringsbrev om det foreløbige udkast til en finanslov. Og på trods af, at der ultimo september vil fremkomme endnu et finanslovsforslag, hvor regeringens prioriteringer vil være indarbejdet, har vi valgt særskilt at lægge elevstøtteskalaen, som fremgik af det foreløbige forslag, ind på vores hjemmeside, således prisberegneren er opdateret med de seneste tal.

Skalaen kan ses her:

Foreløbig elevstøtteskala

Den sædvanlige reduktion for hjemmeboende børn udgør jf. forslaget i 2020 kr. 37.520.

Taksten til den individuel supplerende elevstøtte er kr. 3.579.

Så snart vi modtager et nyt finansforslag, vil vi rette det på hjemmesiden og samtidig gøre opmærksom på det i Administrativt Nyt.

Se elevstøtteberegning i vores leksikon, hvor tallene er noteret i et excelark.