Lønningerne stiger pr. 1. oktober 2019 for lærere og ledere som følge af OK18-resultatet på statens område med 0,86 procent. Det samme gælder for det teknisk administrative personale, der normalt har en aftale i deres ansættelseskontrakt om at følge samme lønregulering eller har praksis for det.

Reguleringen sker ved, at den statslige reguleringsprocent pr. 1. oktober 2019 stiger til 9,4007.

Reguleringsprocenten bruges til at omregne lønningerne fra grundbeløb (31. marts 2012-niveau) til det aktuelle niveau. I forhold til 31. marts 2012-niveau er lønningerne pr. oktober 2019 således i alt steget med 9,4007 procent.

Efterskoleforeningen har opdateret løntabellen i vores leksikon med de aktuelle lønninger pr. oktober 2019.
Løntabellen findes i leksikonet på vores hjemmeside.