Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har med henvisning til organisationsaftalen for ledere på efterskoler mv. udarbejdet en bemyndigelsesskrivelse til skolernes bestyrelser til at yde engangsvederlag til ledere i form af resultatløn og vederlag for en særlig indsats.

Rammen er forhøjet
I forhold til den tidligere bemyndigelsesskrivelse er beløbsrammen pr. leder steget til 130.000 kr. (31. marts 2012- niveau). Det er også tydeliggjort, at vederlaget skal være pensionsgivende, og at pensionen er ud over rammen på de 130.000 kr. Rammen er fremover også den samme, uanset om der er tale om resultatløn eller vederlag for en særlig indsats.

Dette betyder, at bestyrelsen kan yde op til 152.490 kr. inkl. pension (grundbeløn 31. marts 2012) til en leder uden forudgående godkendelse fra STUK. En efterskolebestyrelse har dog fortsat mulighed for at anmode STUK om at få tilladelse til at forhøje engangsvederlaget, såfremt bestyrelsen af helt særlige omstændigheder finder det formålstjenligt.

Muligheden for at yde vederlag for merarbejde er udgået. Der kan kun aftales resultatløn og/eller ydes vederlag for en særlig indsats.

Perioden
Perioden, som en resultatlønsaftale kan dække, eller et engangsvederlag kan ydes for, kan dække et skoleår, et kalenderår eller en anden valgt periode, fx et halvt år eller et kvartal. Det samlede årlige beløb skal holdes inden for rammen. Det må almindeligvis anbefales ikke at lave for mange aftaler pr. år, da der skal følges op og evalueres på hver enkelt aftale. Det anbefales iøvrigt at vende skolens praksis for engangsvederlag med skolens revisor.

Bemyndigelsen har virkning fra 1. januar 2019 og erstatter den tidligere bemyndigelsesskrivelse.

Bemyndigelsesskrivelsen kan ses her.