Og det viser sig, efter vi har spurgt i ministeriet, at sekretærerne havde ret. Derfor vil vi rette vores tekst til dette:

Kurser under 5 ugers varighed
For kurser fra 2 til 5 ugers varighed ydes indkomstbestemt støtte, men der ydes ikke grundstøtte.
Det betyder, at der ikke ydes elevstøtte til elever, hvor indkomstgrundlaget overstiger loftet i det øverste interval, hvis kurset er under 5 uger. Dette rammer typisk forældre til elever på eksempelvis 2 ugers sommerkurser, hvor forældrenes indkomstgrundlag overstiger 900.000 kr. i skoleåret 19/20.

Reglen træder altså kun i kraft, hvis kurset er planlagt til at vare 2-5 uger.

Vi mente fejlagtigt, at familien heller ikke vil modtage elevstøtte, hvis eleven enten afbryder eller bortvises fra et langt kursus inden for de første 5 uger, hvis forældrenes indkomst samtidig ligger over kr. 900.000. Dette var en fejl. Tak til de årvågne sekretærer!