Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der afsat 172 mio. kr. til kompetenceudvikling i staten, herunder 22,7 mio. kr. til undervisningsområdet. For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond til kompetenceudvikling, skal man være omfattet af en statslig overenskomst, hvilket gælder lærere og ledere på efterskoler. Skolens ledelse skal desuden godkende ansøgningen om fondsstøtte, og skolen skal betale en del af kursusudgifterne.

Hvad kan der søges til?
Der kan som udgangspunkt løbende søges om støtte på op til 25.000 kr. pr. kalenderår frem til 31. marts 2021, til dækning af:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold efter statens gældende regler.

Positivliste
Lærernes Centralorganisation LC, som FSL er medlem af, har lavet en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget.

Positivlisten for LC-fondspuljen er:

  • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
  • Akademiuddannelser (eller -moduler)
  • Diplomuddannelser (eller -moduler)
  • Kandidatuddannelser (eller -moduler)
  • Masteruddannelse (eller -moduler)
Der kan dog også gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Man kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Ansøgning
Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes her