06. december 2019

Tjenesteboliger er ikke omfattet af lejeloven – og der skal ikke indgås lejekontrakt

Efterskolernes tjenesteboliger reguleres efter reglerne for statens tjeneste- og lejeboliger. Desværre har vi set tilfælde af, at skolerne fejlagtigt har indgået kontrakter med brugeren, der henviser til lejeloven.

06. december 2019

Slip for ventetiden, når du søger it til ordblinde

Nu bliver sagsbehandlingstiden kortere, når efterskoler skal søge kompenserende it-hjælpemidler til en elev, der entydigt er erklæret ordblind.

06. december 2019

Sådan søger man om En Håndsrækning til efterskoleophold

Egmont Fondens program ’En Håndsrækning til efterskole’ er stipendier af 20.000 kr., som dækker en del af egenbetalingen for efterskoleophold. Her kan I læse, hvordan man søger.

06. december 2019

Hvad gør I, hvis elever får fnat?

Sundhedsstyrelsen har i 2019 udviklet informationsmateriale om håndtering af fnat på efterskoler.

06. december 2019

Materialer til Efterskolernes Aften

Efterskoleforeningen sender her plakater og billede, som skolerne kan bruge på sociale medier i forbindelse med Efterskolernes Aften.

06. december 2019

Yderligere information om løbende refusion af indefrosne feriepenge til fleksjobbere

Flere efterskoler har oplevet problemer med at søge refusion for indefrosne feriepenge i kommunerne for månedslønnede fleksjobbere på gammel ordning. Afviser kommunen at udbetale, skal skolen skønne beløbet, når der søges hos Fleksbarsel.

06. december 2019

Afklaring om betalt spisepause

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at ansatte på statens område – herunder efterskolelærere – har ret til at få indregnet spisepausen i arbejdstiden. Efterfølgende opstod der uenighed om, hvordan det skulle fortolkes, men det er nu afklaret.

06. december 2019

Det er ikke lovligt at tage gebyr for at fremsende nyt afgangsbevis

Skolerne må ikke kræve gebyr for at fremsende afgangsbeviser til tidligere elever. Det har Undervisningsministeriet præciseret i et hyrdebrev.

22. november 2019

Nyt prøvefag i 8. klasse fra 2020/21

Fra skoleåret 20/21 skal alle elever i 8. klasse aflægge prøve i mindst ét af de fire håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det er frit for efterskolerne, hvilke(t) af fagene eleverne skal have mulighed for at aflægge prøve i.

12. november 2019

Vil I være vært for fællessang?

Efterskolerne, Friskolerne og Højskolerne har fået 5 mio. kroner fra Nordea-fonden til projektet "Syng, spis og snak", der skal invitere borgerne i lokalsamfundet indenfor til fællessang, fællesspisning og gode samtaler. Vil din efterskole være vært? Ansøgningsfrist er 27. november 2019.

12. november 2019

Undervisningstilbud til præsentation på efterskolerne.dk

Har I udfyldt præsentations-oversigten med jeres undervisningstilbud på skolens profil på efterskolerne.dk?

11. november 2019

Refusion for fleksjobbere skal søges løbende

Vigtig information vedrørende refusion af fleksjobbers feriepenge optjent i indefrysningsperioden.