11. november 2019

Ret medlemsoplysninger

Efterskoleforeningen opfordrer skolerne til at opdatere medlemsoplysninger på skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer, så sekretariatet har de rigtige oplysninger til indkaldelse til årsmøde og generalforsamling.

11. november 2019

Minikonference: Flere mennesker med handicap i job

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til et frokostarrangement, hvor der sættes spot på rekruttering af medarbejdere med handicap samt på nogle af de forskellige økonomiske støtte- og tilbudsmuligheder, der kan bruges i forbindelse med rekruttering af borger med fysisk eller psykisk handicap.

11. november 2019

Efterskolerne skal alligevel ikke registreres i Rejsegarantifonden

Rejsegarantifondens bestyrelse har nu afklaret, at loven for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ikke gælder for efterskoler, hvis rejserne udbydes lejlighedsvis og på nonprofit-basis til en begrænset gruppe rejsende.

11. november 2019

Manglende afklaring om særlig feriegodtgørelse for indefrysningsperioden

Feriepenge, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbet er 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget. Det er endnu uafklaret, om de ansatte herudover skal have udbetalt 0,5 % i særlig feriegodtgørelse.

11. november 2019

Regnskabsanalysen for 2018 foreligger nu

Efterskoleforeningens årlige regnskabsanalyse er nu klar til offentliggørelse, og de regnskabsmæssige nøgletal for 2018 ser således ud:

11. november 2019

Egetbidraget af pension er feriepengeberettiget

Egetbidraget af pension, herunder af supplerende pensionsbidrag for medlemmer af Efterlønskassen, er feriepengeberettiget.

08. oktober 2019

Vejledning om persondata version 2

De frie skoleforeninger har opdateret vejledningen om beskyttelse af persondatareglerne. Her er Datatilsynets vejledninger indarbejdet og vejledningen har fået nyt look.

07. oktober 2019

Hvis skolen har egen varmeforsyning, kan de, der bor på skolen, nu afregne direkte med skolen

Ny afgørelse betyder, at skolernes produktion af billig varme også kan komme lejerne til gode.

07. oktober 2019

Forventet lønstigning i 2020

Skolerne bør budgettere med en lønstigning på knap to procent.

07. oktober 2019

Nu kan der søges stipendier til flygtninge/indvandrere og herboende grønlandske elever for skoleåret 2020/21

I år er der 65 stipendier på hver ca. 28.000 kr., der kan søges af familier, hvis indkomst er under 355.000 kr.

07. oktober 2019

Forslag til finanslov 2020 er nu fremlagt

Regeringen lægger op til at fjerne omprioriteringsbidraget på to procent, hvilket betyder stigende takster for første gang i flere år.

07. oktober 2019

Uafklaret om hele det særlige ferietillæg indgår i indefrysningen

I perioden fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020 indefryses de optjente feriepenge som led i overgangen til den nye ferielov. Det er uafklaret, om det betyder, at hele den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % for perioden også indefryses.