06. december 2019

Sådan søger man om En Håndsrækning til efterskoleophold

Egmont Fondens program ’En Håndsrækning til efterskole’ er stipendier af 20.000 kr., som dækker en del af egenbetalingen for efterskoleophold. Her kan I læse, hvordan man søger.

06. december 2019

Slip for ventetiden, når du søger it til ordblinde

Nu bliver sagsbehandlingstiden kortere, når efterskoler skal søge kompenserende it-hjælpemidler til en elev, der entydigt er erklæret ordblind.

06. december 2019

Afklaring om betalt spisepause

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at ansatte på statens område – herunder efterskolelærere – har ret til at få indregnet spisepausen i arbejdstiden. Efterfølgende opstod der uenighed om, hvordan det skulle fortolkes, men det er nu afklaret.

06. december 2019

Materialer til Efterskolernes Aften

Efterskoleforeningen sender her plakater og billede, som skolerne kan bruge på sociale medier i forbindelse med Efterskolernes Aften.

06. december 2019

Yderligere information om løbende refusion af indefrosne feriepenge til fleksjobbere

Flere efterskoler har oplevet problemer med at søge refusion for indefrosne feriepenge i kommunerne for månedslønnede fleksjobbere på gammel ordning. Afviser kommunen at udbetale, skal skolen skønne beløbet, når der søges hos Fleksbarsel.

22. november 2019

Nyt prøvefag i 8. klasse fra 2020/21

Fra skoleåret 20/21 skal alle elever i 8. klasse aflægge prøve i mindst ét af de fire håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det er frit for efterskolerne, hvilke(t) af fagene eleverne skal have mulighed for at aflægge prøve i.

12. november 2019

Vil I være vært for fællessang?

Efterskolerne, Friskolerne og Højskolerne har fået 5 mio. kroner fra Nordea-fonden til projektet "Syng, spis og snak", der skal invitere borgerne i lokalsamfundet indenfor til fællessang, fællesspisning og gode samtaler. Vil din efterskole være vært? Ansøgningsfrist er 27. november 2019.

12. november 2019

Undervisningstilbud til præsentation på efterskolerne.dk

Har I udfyldt præsentations-oversigten med jeres undervisningstilbud på skolens profil på efterskolerne.dk?

11. november 2019

Manglende afklaring om særlig feriegodtgørelse for indefrysningsperioden

Feriepenge, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbet er 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget. Det er endnu uafklaret, om de ansatte herudover skal have udbetalt 0,5 % i særlig feriegodtgørelse.

11. november 2019

Egetbidraget af pension er feriepengeberettiget

Egetbidraget af pension, herunder af supplerende pensionsbidrag for medlemmer af Efterlønskassen, er feriepengeberettiget.

11. november 2019

Ret medlemsoplysninger

Efterskoleforeningen opfordrer skolerne til at opdatere medlemsoplysninger på skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer, så sekretariatet har de rigtige oplysninger til indkaldelse til årsmøde og generalforsamling.

11. november 2019

Minikonference: Flere mennesker med handicap i job

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til et frokostarrangement, hvor der sættes spot på rekruttering af medarbejdere med handicap samt på nogle af de forskellige økonomiske støtte- og tilbudsmuligheder, der kan bruges i forbindelse med rekruttering af borger med fysisk eller psykisk handicap.