07. oktober 2019

Ny leverandør på program- og startpakker til ordblinde elever

Fremover er det programmet AppWriter, der bevilges til elever og studerende med ordblindhed. Det betyder, at det er snart slut med at bevilge CD-ord og Intowords.

25. september 2019

Nye retningslinjer for engangsvederlag til ledere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udsendt en ny bemyndigelsesskrivelse, der angiver retningslinjerne for, hvordan der kan ydes engangsvederlag til ledere. Der er nogle ændringer i forhold til den hidtidige bemyndigelsesskrivelse, bl.a. i forhold til hvor meget der må udbetales, og hvor lang en periode en udbetaling kan dække.

10. september 2019

Søg tilskud til individuel kompetenceudvikling

Lærere og ledere kan søge støtte fra Statens Kompetencefond til dækning af uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling.

06. september 2019

Det viser sig, at sekretærerne havde ret…

På Facebooksiden ’Kontoransatte i efterskolen’ var der en del sekretærer, der protesterede over vores udlægning af reglen om elevstøtte for de familier, der kun modtager grundstøtte.

06. september 2019

Den foreløbige elevstøtteskala er nu lagt på vores hjemmeside

Da vi ikke er bekendt med, at den nye regering ønsker radikale ændringer i elevstøtten, har vi valgt at lægge de foreløbige elevstøttesatser på hjemmesiden. Skolerne bedes om at opdatere deres pris for 20/21 på efterskolerne.dk.

03. september 2019

Lønstigninger pr. 1. oktober 2019

1. oktober 2019 stiger lønningerne med 0,86 procent som følge af de aftaler, der blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

21. august 2019

Opdatering af prisberegneren på vej

Når vi har modtaget det første finanslovsudspil i slutningen af august, vil vi opdatere prisberegneren på foreningens hjemmeside.

21. august 2019

Finanslovsudspillet, der præsenteres i slutningen af august, er af ren teknisk karakter og indeholder ingen politiske forslag

Det skyldes, at det ikke er muligt inden for tidsfristen at udarbejde et finanslovsforslag der tager hensyn til politiske prioriteringer.

21. august 2019

Primo september åbner den nye kompetenceudviklingsfond

Her kan efterskolelærere søge tilskud til kompetenceudvikling, hvis efterskolen medfinansierer lærernes efter-videreuddannelse

20. august 2019

Nye regler for energimærkning af bygninger

Der er sket ændringer i reglerne for energimærkning af bygninger, idet kravet om regelmæssig energimærkning af private bygninger over 1.000 m2 er ophævet.

20. august 2019

Analyse af skolernes anvendelse af lokalløn til lærerne og engangsvederlag til lederne

Efterskoleforeningen har i lighed med tidligere år gennemført en analyse af den lokale løndannelse for lærerne samt omfanget af anvendelsen af supplerende engangsvederlag for ledere.

20. august 2019

Husk at opdatere medlemsoplysninger

Har din skole fået nye medarbejdere eller har nuværende medarbejdere fået ny adresse? Så giver det god mening at opdatere jeres medlemsoplysninger, så alle medarbejdere kan modtage magasinet Efterskolerne og informationer fra Efterskoleforeningen.