01. september 2020

Håndtering af smittetilfælde hos elever på efterskoler

Efterskoleforeningen har samlet de vigtigste opmærksomhedspunkter ved tilfælde af smitte hos elever på skolen.

01. september 2020

Har I reserveret pladser til flygtninge og indvandrere?

Vil jeres skole med på listen over reserverede pladser til flygtninge og indvandrere for 2021/22? Så skal foreningen have besked senest d. 20. september.

19. august 2020

Vi søger en køkkenansat til efterskolernes Køkkenudvalg!

Er du ansat i køkkenet på en efterskole? Har du interesse for bæredygtighed og kompetenceudvikling af køkkenansatte? Og kan du afsætte tid til to-tre møder og eventuelt kursusledelse på et-to kurser om året?

18. august 2020

Efterskolernes Dag: Foreningen anbefaler krav om tilmelding

Hvordan holdes Efterskolernes Dag, så risikoen for corona-smitte minimeres? Vi kommer her med en række anbefalinger for afholdelse af dagen.

17. august 2020

Husk at varsle efterårsferie inden 31. august

Hvis skolen ikke ønsker, at lærerne holder ferie i efterårsferien (uge 42), skal det varsles inden udgangen af august. Skolen skal også tage stilling til, hvornår øvrige medarbejdere skal holde ferie.

17. august 2020

Søg refusion for transportudgifter til brobygning

Fredag den 21. august er der frist for at søge refusion for transportudgifter til brobygning i skoleåret 2019/20.

17. august 2020

Efterskoler kan få en gratis hjertestarter

De danske efterskoler kan via Hjerteforeningens Landsuddeling gå sig til en gratis hjertestarter.

17. august 2020

Husk at opdatere medlemsoplysninger på ansatte og bestyrelsesmedlemmer

I slutningen af ugen indkaldes der til foreningens generalforsamling – derfor skal medlemsoplysningerne være opdateret.

17. august 2020

Indefrysning af feriepenge: Disse datoer skal du kende

Den nye ferielov træder snart i kraft – læs mere om frister, skolerne skal være opmærksomme på.

17. august 2020

Hvordan begrænser skolerne risikoen for smitte ved arrangementer?

De fleste arrangementer kan afvikles med fokus på afstand, hygiejne m.v. men der er også arrangementer, der bør aflyses.

30. juni 2020

Hvor ofte skal skolens toiletter gøres rent?

En formulering i de nye retningslinjer omkring rengøring af toiletter har skabt lidt forvirring. Læs Efterskoleforeningens tolkning af reglerne her.

30. juni 2020

Udbetalingerne fra hjælpepakken er godt i gang

Fristen for at søge kompensation for frameldte elever er 3. juli. Nye skoler drager fordel af midlertidig lempelse af elevtalskrav.