06. september 2019

Det viser sig, at sekretærerne havde ret…

På Facebooksiden ’Kontoransatte i efterskolen’ var der en del sekretærer, der protesterede over vores udlægning af reglen om elevstøtte for de familier, der kun modtager grundstøtte.

06. september 2019

Den foreløbige elevstøtteskala er nu lagt på vores hjemmeside

Da vi ikke er bekendt med, at den nye regering ønsker radikale ændringer i elevstøtten, har vi valgt at lægge de foreløbige elevstøttesatser på hjemmesiden. Skolerne bedes om at opdatere deres pris for 20/21 på efterskolerne.dk.

03. september 2019

Lønstigninger pr. 1. oktober 2019

1. oktober 2019 stiger lønningerne med 0,86 procent som følge af de aftaler, der blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

21. august 2019

Opdatering af prisberegneren på vej

Når vi har modtaget det første finanslovsudspil i slutningen af august, vil vi opdatere prisberegneren på foreningens hjemmeside.

21. august 2019

Finanslovsudspillet, der præsenteres i slutningen af august, er af ren teknisk karakter og indeholder ingen politiske forslag

Det skyldes, at det ikke er muligt inden for tidsfristen at udarbejde et finanslovsforslag der tager hensyn til politiske prioriteringer.

21. august 2019

Primo september åbner den nye kompetenceudviklingsfond

Her kan efterskolelærere søge tilskud til kompetenceudvikling, hvis efterskolen medfinansierer lærernes efter-videreuddannelse

20. august 2019

Nye regler for energimærkning af bygninger

Der er sket ændringer i reglerne for energimærkning af bygninger, idet kravet om regelmæssig energimærkning af private bygninger over 1.000 m2 er ophævet.

20. august 2019

Analyse af skolernes anvendelse af lokalløn til lærerne og engangsvederlag til lederne

Efterskoleforeningen har i lighed med tidligere år gennemført en analyse af den lokale løndannelse for lærerne samt omfanget af anvendelsen af supplerende engangsvederlag for ledere.

20. august 2019

Husk at opdatere medlemsoplysninger

Har din skole fået nye medarbejdere eller har nuværende medarbejdere fået ny adresse? Så giver det god mening at opdatere jeres medlemsoplysninger, så alle medarbejdere kan modtage magasinet Efterskolerne og informationer fra Efterskoleforeningen.

15. august 2019

Nyt kursus: Har du styr på reglerne om persondata?

Reglerne om beskyttelse af personoplysninger har optaget mange administrative medarbejdere. Efterskoleforeningen afholder et kursus, hvor du kan få reglerne helt ind under huden.

15. august 2019

Ny it-leverandør forsinker it-udstyr til ordblinde

It-firmaet Atea har overtaget opgaven med at levere it-startpakker og programpakker til ordblinde – nyeste melding er, at bestilt udstyr sendes afsted i denne uge

14. august 2019

Opgørelse og beregning af overtidsbetaling

Ved udgangen af skoleåret skal lærernes eventuelle overarbejde udbetales med tillæg af 50 % eller overføres til afspadsering i det kommende skoleår også med tillæg af 50 %. Det er ledelsen, der vælger om overarbejdet skal afspadseres eller udbetales.