04. juni 2020

Retningslinjer for sommerkurserne på plads

De gældende retningslinjer for efterskolerne omfatter også sommerens korte kurser, så længe efterskolen er ansvarlig for kurset.

04. juni 2020

Skolerne kan afholde generalforsamling med mere end 10 deltagere

Det er nu muligt for skolerne at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder med mere end 10 deltagere. Det har Børne- og Undervisningsministeriet præciseret.

03. juni 2020

Mulighed for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag

Det er nu muligt at modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i risikogruppe eller har familie i risikogruppe.

03. juni 2020

Forsamlingsforbuddet lempes

Myndighederne lemper forsamlingsforbuddet, så der nu også kan holdes forældrearrangementer og Nye elevers dag. Sidste skoledag er dog fortsat uafklaret.

20. maj 2020

Hvad gør man, hvis en elev bliver syg?

Skolen skal sikre et mindre lager af værnemidler i tilfælde af, at en elev får symptomer på COVID-19

20. maj 2020

Få overblik over arbejdstid ved genåbning

Efterskoleforeningen får mange spørgsmål om opgørelsen af arbejdstid og inddragelse af fridage – ikke mindst i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien.

20. maj 2020

Undervisningen fortsætter som nødundervisning

Selvom eleverne fysisk er tilbage på efterskolerne, er det fortsat reglerne om nødundervisning, der gælder.

20. maj 2020

Skal udenlandske elever i karantæne på efterskolen?

Ikke nødvendigvis, men skolerne skal foretage en konkret vurdering af behovet for test eller karantæne ved hver enkelt elev.

20. maj 2020

Få information om genåbning på efterskolerne.dk

Efterskoleforeningens rådgivningsteam samler relevant information om efterskolernes genåbning på Efterskoleforeningens hjemmeside.

20. maj 2020

Alle skoler skal lave risikovurdering og smitteforebyggelsesplan

Alle efterskoler skal lave en risikovurdering og en smitteforebyggelsesplan for medarbejderne. Arbejdsmiljøgruppen står ofte for udarbejdelsen.

20. maj 2020

Nu kan der søges om midler til forældrekompensationen

Skolerne kan enten benytte KomIT eller Efterskoleforeningens regneark som dokumentation.

19. maj 2020

Efterskolemønten på vej ud til alle skoler

Ligesom sidste år sender vi i år efterskolemønter ud til efterskoleelever på alle skoler.