23. april 2020

Husk at svare på undersøgelse om inklusion og specialundervisning

Der er mange skoler, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen om inklusions- og specialundervisningstilskud. Vi vil rigtig gerne have, at så mange skoler som muligt deltager

23. april 2020

En hilsen fra formanden til internationale forældre

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, har skrevet et brev til de mange internationale forældre, der har børn på efterskolerne.

15. april 2020

Fristen for at søge midler til pædagogisk udvikling nærmer sig

Ansøgningsfristen for at søge om tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar for skoleåret 2020/21 er rykket til 1. maj.

15. april 2020

En hilsen fra formanden til efterskoleforældrene

Vi ved, at skolerne får mange henvendelser fra forældre, der gerne vil have deres børn tilbage på efterskolerne. I kan evt. dele denne hilsen fra Torben Vind Rasmussen med dem.

15. april 2020

Det skal I være opmærksomme på, når I holder online-møder

Kravene til fjernundervisning i nedlukningsperioden har skabt et stort behov for at afholde online-møder og video-konferencer. Efterskoleforeningen giver her en række gode råd til skolernes anvendelse af de virtuelle mødeplatforme

15. april 2020

Forlængelse af fælles anbefalinger om lærernes arbejdstid

Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere er enige om at forlænge de fælles anbefalinger til håndtering af lærernes arbejdstid under nedlukningen.

15. april 2020

Retningslinjer for hjælpepakken er endnu ikke færdige

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder fortsat med at få retningslinjerne for hjælpepakken klar til skolerne. Så snart de er færdige, får skolerne besked.

15. april 2020

Efterskoleforeningen inviterer til digitalt forstandermøde

På forstandermødet giver Efterskoleforeningen en status på det politiske arbejde og informerer om den fremadrettede strategi. Samtidig ønsker vi at høre forstandernes erfaringer og input.

15. april 2020

Ny bekendtgørelse om deadline for afsluttende karakterer på vej

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder på højtryk for at få bekendtgørelse om afsluttende karakterer og regler for optagelsesprøver klar.

15. april 2020

Regler for teknisk-administrativt personale under nedlukningen

Efterskoleforeningen får en del spørgsmål om regler og retningslinjer for det teknisk-administrative personales ansættelsesforhold under nedlukningen. Der er ikke entydige svar på alt, men vi anbefaler god dialog og ordentlighed.

31. marts 2020

Efterskole i en coronatid – her får du viden

Efterskoleforeningen arbejder løbende på at holde skolerne opdaterede om, hvordan skolelukninger bør håndteres. Samtidig er det vores ambition at give inspiration til digital undervisning og samvær. Få overblik over de vigtigste fora til videndeling.

31. marts 2020

Bestil det nye forældremagasin

Det nye forældremagasin udkommer første skoledag i august 2020. Efterskolerne skal selv bestille magasinet – det kommer ikke automatisk! Sidste frist for bestilling er 1. juni 2020