05. maj 2020

Afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer

Da afgangseksamen i år er aflyst, ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer i de fag, som eleven skal til prøve i, til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis.

05. maj 2020

Sidste frist for at søge midler til pædagogisk udvikling

Ansøgningsfristen for at søge om tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar for skoleåret 2020/21 er rykket til 15. maj

05. maj 2020

Hvad er pensum, når 8. klasseseleverne skal til ny prøve i praktisk/musisk valgfag?

Når 8. klasseselever næste år skal til prøve i et praktisk/musisk valgfag for første gang, skal de kun op i 8. klasses-stoffet – også selvom de har haft et praktisk/musisk valgfag i 7. klasse.

05. maj 2020

Skolerne må gerne arrangere rundvisninger

Så længe de gældende afstandskrav overholdes, kan skolen vise interesserede familier rundt, vurderer Efterskoleforeningen.

05. maj 2020

Vi afventer fortsat endelige retningslinjer for forældrekompensation

Venstre stillede en række tekniske spørgsmål, da Folketingets Finansudvalg behandlede hjælpepakken i sidste uge. Derfor er hjælpepakken på Finansudvalgets dagsorden igen i denne uge.

05. maj 2020

Overvej at droppe afbrydelsesgebyret for udenlandske elever

Efterskoleforeningen opfordrer til at overveje det rimelige i at opkræve afbrydelsesgebyr, hvis elever bosat i udlandet frameldes under coronakrisen.

23. april 2020

Standpunktskarakterer erstatter eksamen – også for elever på prøvefri skoler

Bekendtgørelse om karakterer og optagelsesprøver er snart klar. Standpunktskarakterer erstatter eksamen. Prøvefri skoler skal senest mandag kl. 12 give besked til STUK, hvis de vil give standpunktskarakterer.

23. april 2020

Ny mulighed: Skolerne kan holde delvis elektronisk generalforsamling

Skolerne har mulighed for at afholde en delvis elektronisk generalforsamling. Det er er Efterskoleforeningen kommet frem til i samarbejde med Jens Brusgaard fra Trolle Advokatfirma.

23. april 2020

Cirkulærer om regulering af husleje og varmebidrag er kommet

I år har det trukket ud med udmeldinger om regulering af bolig og varmebidragene, men nu er de endelig kommet.

23. april 2020

Hvordan hjælper vi sårbare elever under skolelukningerne?

Efterskoleforeningen inviterer til inspirations- og sparringsmøde på tirsdag. Mødet handler om, hvordan efterskolerne hjælper de sårbare elever, mens skolerne er lukkede.

23. april 2020

Invitation til digitalt forstandermøde

Forstandermødet afholdes fredag den 1. maj. Dagsorden følger i næste uge.

23. april 2020

Husk at svare på undersøgelse om inklusion og specialundervisning

Der er mange skoler, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen om inklusions- og specialundervisningstilskud. Vi vil rigtig gerne have, at så mange skoler som muligt deltager