22. februar 2019

Elevstøtte og delt bopæl

Der er nu kommet svar på spørgsmålet om hvordan elevstøtten beregnes, hvis børn af skilsmisseforældre har delt bopæl.

22. februar 2019

Lønstigninger pr. 1. april 2019

Den nye procentregulering pr. 1. april 2019 bliver 8,4911. Det svarer til en lønstigning på ca. 0,92 %.

22. februar 2019

Kvikvejledning om barsel

Efterskoleforeningens kvikvejledning om barsel giver et hurtigt overblik over de statslige barselsregler

22. februar 2019

Engangsbeløb til lærere og ledere i Efterlønskassen efter optjening af 37 års pensionsalder

Lærere og ledere, der udskyder pensioneringen efter de har optjent fuld pensionsret, har ret til engangsbeløb for de kvartaler, de forbliver på arbejdsmarkedet

22. februar 2019

Selvevaluering

Nogle skoler er i forbindelse med årsafslutningen blevet opmærksomme på, at de mangler at gennemføre en selvevaluering. Vi genopfrisker kravene til evalueringen her.

21. februar 2019

Få gode råd til skolens it-sikkerhed

Den største trussel mod it-sikkerheden i en organisation er du og jeg. Hvis medarbejdere genbruger kodeord, skriver dem ned på post-its på skærmen eller trykker på falske links, kan vi bringe skolens it-sikkerhed i fare.

21. februar 2019

Lærerstuderende i praktik

Hvordan kan I få praktikanter? Hvordan bliver I godkendt som praktikskole?

21. februar 2019

Der mangler beskikkede censorer til prøven i dansk FP10 til sommer

Det er skolelederen, der indstiller en lærer til at blive statsligt beskikket censor. Læs mere her.

06. februar 2019

Om undervisning i prøveperioden

På sekretariatet er vi på det seneste blevet kontaktet af en del skoler, som har spurgt til kravene til undervisningsaktiviteterne i prøveperioden. Disse henvendelser skyldes nok, at vi tidligere har gjort opmærksom på, at dette felt er genstand for Undervisningsministeriets tilsyn i 2019.

06. februar 2019

Flere nettoarbejdstimer de to kommende skoleår

Der bliver flere nettoarbejdstimer for lærere i de to kommende skoleår, 2019/20 og 2020/21.

06. februar 2019

Hvordan er I registeret i CVR?

Registrering af reelle ejere i erhvervsstyrelsens CVR- register.

06. februar 2019

Er der styr på elevernes sikkerhed?

Få inspiration til at udarbejde en sikkerhedsprocedure for skolens udeaktiviteter