09. maj 2019

De unge blander sig i valgkampen

Valget er over os! Så det er nu at efterskoleeleverne kan gå i dialog med politikerne under hashtagget #efterskolestemmer!

09. maj 2019

Tilsyn med efterskoler i prøveperioden

Undervisningsministeriet fører i uge 20-26 tilsyn med skolernes overholdelse af tilskudsbetingelserne i prøveperioden.

09. maj 2019

Her er de nye ændringer af Efterskoleloven

De 30. april vedtog Folketinget en række ændringer af Efterskoleloven. Skolerne skal blandt andet forberede eleverne til at ’leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre’.

08. maj 2019

Standpunktskarakterer og webinar

De afsluttende standpunktskarakterer skulle gives inden de skriftlige prøver starter, men det har ikke være muligt at overføre dem til karakterdatabasen på grund af tekniske problemer.

08. maj 2019

Ny aftale om sundhedsforsikring

Efterskoleforeningen har i samarbejde med Willis Towers Watson og flere af de øvrige skoleforeninger netop forhandlet en ny aftale om sundhedsforsikring på plads, som træder i kraft den 1. juni 2019

30. april 2019

Organisationsaftalen for ledere ved efterskoler

Moderniseringsstyrelsen har udsendt den nye organisationsaftale for ledere på efterskoler. Aftalen er længe ventet, da den er gældende allerede fra 1. januar 2019, og medfører ændringer i lønsammensætningen, navnlig for viceforstandere og afdelingsledere. Du kan se de væsentligste regler her, ligesom du kan finde links til relevante skabeloner og regneark.

29. april 2019

Studievalgsportfolio

Elever i 8. til 10. klasse skal arbejde systematisk med en studievalgsportfolio frem mod deres uddannelsesvalg i 9. eller 10. klasse. Nyt materiale giver inspiration til arbejdet med studievalgsportfolio på efterskolerne.

29. april 2019

Afsluttende karakterer og Uddannelses-parathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen skal registreres efter karaktergivningen. Det er vigtigt at rækkefølgen overholdes, da det letter processen for alle - også ungdomsuddannelserne.

26. april 2019

Ny kontingentmodel er vedtaget

Efterskoleforeningens generalforsamling 2019 vedtog en ny model for skolernes kontingentbetaling. Modellen har efterfølgende været i urafstemning, hvor 72 procent af de deltagende skoler også stemte FOR modellen.

26. april 2019

GDPR og skolens it – har I styr på det?

Undervisningsministeriet har før påske offentliggjort en rapport om implementeringen af den nye persondatalov (baseret på EU's forordning om beskyttelse af persondata, GDPR) på skoler.

23. april 2019

Den nye organisationsaftale for ledere er nu offentliggjort

Tirsdag før påske blev den længe ventede Organisationsaftale for ledere på efterskoler mv. endelig offentliggjort af Moderniseringsstyrelsen. Skolerne må nu begynde at administrere efter den. Efterskoleforeningen er på vej med hjælpeværktøjer.

09. april 2019

Helt på toppen: Velkommen til lederkonferencen 2019

Lederkonferencen finder sted fra 29. - 31. oktober i Skagen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.