18. marts 2020

Fortsat mulighed for opkrævning af skolepenge

Efterskolerne har mulighed for forsat at opkræve skolepenge, mens skolerne er lukkede. Foreningen opfordrer dog til, at skolerne kompenserer forældrene for udgifter til kost i lukkeperioden.

17. marts 2020

Ansættelsesretlige forhold i nedlukningsperioden

Skolen er lukket ned og de fleste medarbejdere er sendt hjem. Læs mere om, hvordan skolen skal forholde sig her.

12. marts 2020

Søg om støtte til udsatte elever

Nu åbner vi igen for ansøgninger til stipendiet En Håndsrækning fra Egmont Fonden, til skoleåret 2020/21

27. februar 2020

Ny aftale om ferieafholdelse betyder færre feriepengeforpligtelser i 2020

Med afholdelse af 5 feriedage i uge 42 skal der i 2020 hensættes færre feriepengeforpligtelser end først antaget.

27. februar 2020

Kommuners betaling for betalingslovselever konteres ofte forkert

Hvis skolen har elever omfattet af betalingsloven, skal kommunernes betaling fordeles på to forskellige konti.

27. februar 2020

Nu kan du søge om midler til pædagogisk udvikling for skoleåret 2020-21

Ansøgningsfristen for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar er fredag den 24. april – så det er nu, der skal tænkes kreativt.

27. februar 2020

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk åbner for ansøgninger

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk åbner for ansøgninger i slutningen af marts. Alle, der søger inden for tidsfristen opnår tilskud, hvis ansøgningen i øvrigt er støtteberettiget,

27. februar 2020

Husk at søge A1-attest for medarbejdere, der skal på udlandsrejser

Skolen bør ansøge om en såkaldt A1-attest, når medarbejderne skal med skolen på udlandsrejser i EU, andre EØS-lande og Schweiz.

17. februar 2020

Ferieplaceringen og årsnormen for lærere i 2020/21 er på plads

De centrale overenskomstparter har nu aftalt en ny placering af lærernes feriedage.

17. februar 2020

Lønstigningen pr. 1. april 2020 bliver lavere end forventet

Lønningerne stiger pr. 1. april 2020 med ca. 0,84 procent.

17. februar 2020

Husk at opdatere jeres skoleside på efterskolerne.dk

Det er især vigtigt, at I opdaterer ledige pladser generelt og ledige pladser på forskellige linjer.

27. januar 2020

Få tilskud til meritgivende brobygning til erhvervsuddannelser

Ministeriet har netop udgivet en ny vejledning om meritgivende brobygning, der redegør for reglerne og mulighederne for tillægstaxameter