08. april 2019

Huslejestigninger pr. 1. august 2019

Skoler skal varsle huslejestigning til brugere af tjeneste- og lejeboliger inden 1. maj.

08. april 2019

Nyt login-system vedr. tilskud til hjælpemidler og personlig assistance i Undervisningsministeriet

Adgangskoder til fagsystemet SPS2005 suppleres med Nemid-medarbejdersignatur

08. april 2019

Guide til optagelse af grønlandske unge

Har I den rette information? Læs mere i vores guide herunder.

27. marts 2019

Markant lønfremgang til TAP’er

Efterskoleforeningen har undersøgt løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale.

25. marts 2019

Nyt om midler til kompetenceudvikling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev overenskomstparterne på statens område enige om at oprette en ny kompetenceudviklingsfond, Den Statslige Kompetencefond.

25. marts 2019

Husk udtalelse fra PPR for elever, der har behov for specialundervisning for skoleåret 2019/20

Skemaet, der kan supplere udtalelsen fra PPR, finder du på Efterskoleforeningens hjemmeside.

25. marts 2019

Nu kan du søge midler til pædagogisk udvikling for skoleåret 2019-20

Ansøgningsfristen for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar er onsdag den 24. april, og der er masser af penge i puljen.

21. marts 2019

Forældrebladet udkommer første skoledag i august 2019

Efterskolerne skal selv bestille bladet - det kommer ikke automatisk! Sidste frist for bestilling er den 1. juni 2019

21. marts 2019

Mere om den nye ferielov og nettoarbejdstid

Ferie skal som hovedregel afvikles i hele dage. Men det er muligt at aftale afvikling af 16,64 feriedage i sommeren 2020, hvis man aftaler det.

21. marts 2019

Mens vi venter på den nye organisationsaftale for ledere

Som en del af overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at lederne på efterskoler og frie grundskoler får deres egen organisationsaftale adskilt fra lærernes. Den blev aftalt til at træde i kraft 1. januar 2019. Men organisationsaftalen er endnu ikke udkommet, og derfor må skolerne ikke administrere efter den endnu.

11. marts 2019

Ny vejledning om prøver på særlige vilkår og fritagelse

Undervisningsministeriet har lavet en opdateret vejledning, hvor der blandt andet er præcisering af ordblinde elevers muligheder for prøver på særlige vilkår

11. marts 2019

Ny løntabel pr. 1. april 2019

Lønningerne stiger. Vi har derfor udarbejdet en løntabel, du kan hente her.