Fælles Forandring kulminerer hvert forår i verdensmålsfestivaler. Fællesskabet står øverst, når eleverne igennem workshops, taler, debatter, musik, teater mv. inspirerer og motiverer hinanden til at skabe en bedre verden.

Fælles Forandrings principper er:
1. Faglighed med mening (praksis og casenær)
2. Ung til ung læring om verdensmålene
3. Festivalerne som kulmination
4. Ejerskab, bæredygtig dannelse og handling

Fælles Forandrings historie
Festivalen blev afholdt første gang på Flakkebjerg Efterskole i maj 2019. I foråret 2020 skulle der være afholdt tre festivaler. Grundet coronapandemien afviklede projektet i stedet én online verdensmålsfestival, hvor mere end 500 elever delte deres verdensmålsfilm og engagement gennem det online verdensmålskartotek.

I 2021 blev festivalkonceptet gentænkt, så skolerne kunne være sammen hver for sig på årets verdensmålsfestival. Sammen om et fælles festivalprogram, på en fælles digital platform, og hver for sig lave aktiviteter ude på skolerne. Festivalen løb af stablen d. 18. maj 2021.

Festival 18. maj 2022I 2022 glæder vi os til at tage det bedste med fra alle år, når vi inviterer efterskolerne til Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival 18. maj 2022. Festivalkonceptet er gentænkt, så skolerne kan være sammen om et fælles festivalprogram, der udspiller sig delvist digitalt og delvis lokalt. Alle efterskoler kan tage del, og vi opfordrer til at flere efterskoler går sammen om at afholde en lokal verdensmålsfestival, så eleverne bliver motiveret ved at dele aktiviteter og meninger. 

Der er tilmeldingsfrist til festivalen 9. marts 2022. Tilmelding sker direkte til projektleder Charlotte Hedevang Nielsen på chn@efterskolerne.dk.

Projektet vil forme sig på fire niveauer:
1. Lokale grønne elevudvalg etableres på efterskolerne.
2. Verdensmålene inddrages i undervisningen og eleverne forbereder aktiviteter til festivalen.
3. 18. maj 2022 afvikles den landsdækkende festival, delvis digitalt og delvis fysisk på efterskolerne.
4. Materialer og elevproduktioner samles på projektets hjemmeside i et digitalt læringsunivers.

Se mere om Fælles Forandring og den mere bæredygtige efterskole
Find flere informationer, ideer og materialer på Fælles Forandrings hjemmeside eller følg med løbende på Facebook og Instagram

Fortsæt din bæredygtige indsats nu ved at læse “7 gode råd til en mere bæredygtig efterskole” fra projektleder Charlotte Hedevang Nielsen eller klik ind på projektets side “Bæredygtighed til debat”, hvor alle efterskolefolk kan bidrage med erfaringer, dilemmaer eller spørgsmål til den vigtige dagsorden.

Se desuden introfilmen fra festivalen d. 28. maj 2019:

Hvis du har spørgsmål eller ideer så kontakt gerne Charlotte Hedevang Nielsen på chn@efterskolerne.dk, 54 55 43 90