Projektet 'Videre med 10.' kører i fire spor fra og med sommeren 2021 til og med efteråret 2022.

  1. I et lokalt spor, hvor de fem skoler skal udvikle og implementere deres egne ”videre med 10.” projekter, bistået af en konsulent, der understøtter processen. Skolerne skal selv stå for udviklingen af ideerne og det faglige indhold i deres projekter.

  2. I et fælles spor, hvor deltagerne fra de fem lokale projekter mødes for at få fælles sparring fra projektets konsulent, ekspertoplæg og ikke mindst mulighed for at udveksle erfaringer.

  3. I et lederspor, hvor lederne fra de fem deltagende skoler undervejs vil få både individuel sparring fra projektets konsulent og lejlighed til at mødes og udveksle erfaringer

  4. I et dokumentations- og kommunikationsspor, hvor der undervejs i projektet deles erfaringer og refleksioner med det resterende efterskole-danmark via webinarer og på Facebook samt Instagram. 

 

Kamille Thoregaard faciliterer det fælles projektforløb og understøtter de lokale projeker. Kamille ejer og driver virksomheden Tandem, hvor hun arbejder med organisationsudvikling og hverdagsimplementering i både offentlige og private organisatione.

Deltagende efterskoler: Viby Efterskole, Høng Efterskole, Ryslinge Efterskole, Flakkebjerg Efterskole og Ollerup Efterskole

Projektet er støttet med Efterskolernes F&U-midler (fra Undervisningsministeriet)

Kontakt hos Efterskolerne: Christine Sestoft, cst@efterskolerne.dk, tlf.:33 17 97 65 

Læs artikel fra kick-off seminar fredag 17. september om projektet her.

Vil I også videre med 10.?

Efterskolerne udbyder fem webinarer, der løber parallelt med udviklingsprojektet 'Videre med 10.'
Webinarerne hænger konceptuelt sammen og vil kunne understøtte en forandringsproces ude på jeres skole fra start til slut, hvis I følger med.

På webinarerne præsenteres viden og værktøjer fra designtænkningsmetodik, som skal hjælpe jer med at få nye perspektiver, andre ideer og steps, der guider jer undervejs i udviklingsforløbet. Designtænkning egner sig til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder og se problemet fra mange forskellige vinkler.

På webinarerne klæder Kamille Thoregaard, der faciliterer udviklingsprojektet, jer på, så I får viden og værktøjer til jeres proces, og hun inviterer de fem efterskoler til at fortælle om deres konkrete arbejde til inspiration for alle interesserede efterskoler.

Alle efterskolefolk er velkomne – det gælder alle jer der står overfor eller midt i at udvikle jeres 10.klasse og efterskolen generelt, og jer fra de deltagende skoler, som gerne vil tættere på processen.

Webinarerne er gratis, men kræver tilmelding for deltagelse

1) Forstå dine interessenter (d. 14/9 2021 kl. 13-14.30)
Hvem er egentlig jeres interessenter og kender I dem så godt, som I tror? Få metoder og værktøjer til at blive klogere på interessenterne så jeres udvikling bygger på dyb viden om, hvad jeres interessenter siger, føler, hører og gør.
Tilmeld dig her

2) Hvad skal I løse med den nye 10. (d. 1/10 2021 kl. 13-14.30)
Forandring bygger på viden og viden bygger på data. Men hvad gør I med alle de data, I har indsamlet, og hvordan kan det blive udgangspunkt for en spidsformulering af de udfordringer jeres 10. kl. står overfor?
Tilmeld dig her

3) Lad ideerne boble (d. 16/11 2021 kl. 13-14.30)
Hvordan sikrer I, at jeres ideer ikke bare bliver taget ’ned fra hylden’, men reelt er nyskabende? Få en række metoder til at tænke ud af den famøse boks.
Tilmeld dig her

4) Byg din prototype - Test, lær og juster (d. 14/12 2021 kl. 13-14.30)
Hvordan bygger I prototyper, der kan testes i hverdagen? Hvad skal gemmes og beholdes med hvilke tilretninger, så I kan stå med et mere formfuldendt bud på et nyt 10. klasses forløb? 
Tilmeld dig her

5) Evaluer (d. 4/5 2022 kl. 13-14.30)

Hvad har I lært igennem forløbet, hvor er I nu? Hvad har været svært, hvad er jeres næste skridt og hvad tænker I om implementering?
Tilmeld dig her


Der bliver fremsendt zoomlink dagen før webinariet. Webinarerne bliver også optaget.