Projektet udvikler videre på IBO-modellen, som erstatter den traditionelle brobygning og OSO-opgave med en innovativ og elevinvolverende opgave, der skal laves i samarbejde mellem efterskoler, virksomheder og erhvervsskoler.

Det nuværende projekt har fokus på at sætte verdensmålene i spil som et konstruktivt ’benspænd’ i opgaveløsningen, hvilket vil gøre de faglige forløb og brobygningen endnu mere vedkommende og karriere-perspektiverende for eleverne. Modellen, der skal udvikles og udrulles til hele landet, kaldes IBO-World.

Formålet er at udvikle en ny og bæredygtig brobygning til efterskoler og erhvervsskoler, hvor der samarbejdes om at give de unge indsigt i erhvervsfaglighed og mulighed for at arbejde med verdensmål i konkrete opgaver.

Projektet skal:

1. Udvide antallet af efterskoler, der arbejder med IBO, og dermed sender alle deres 10. kl. elever i IBO-praktik på virksomheder og på IBO-brobygning på erhvervsskoler

2. Udvide antallet af efterskoler, der arbejder med erhvervsrettede linjefag

3. Udvikle koncepterne i punkt 1 og 2 med verdensmålsperspektivering

Visionen er, at eleverne opnår:

  • Evnen til at tænke stort og globalt samtidig med at de kobler sig på behovet i virksomhederne lokalt
  • Et bredere globalt udsyn og større indsigt i, hvordan erhvervsuddannelser kan hjælpe med at løse de globale udfordringer
  • En oplevelse af at koble visioner, fagfaglighed og viden med en innovativ udviklingsproces, hvor svarene ikke er kendt på forhånd.

Læs mere om IBO-modellen her.

Læs mere om projektet her.