Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 26. februar 2021

Arrangør: Sjællandske region

Sted

Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K,

Pris

Kursuspris: Gratis


Efterskolerne udgør et kæmpe potentiale for sproglig, social og kulturel integration af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Desværre er gruppen underrepræsenteret på efterskolerne, og det vil vi gerne
ændre på. Konferencen sætter fokus på efterskolernes potentialer og udfordringer i arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund. Med arrangementet ønsker vi at skabe rum for dannelse af netværk og samarbejde mellem efterskoler, kommuner og vejledere. Arrangementet henvender sig til efterskoleforstandere, vejledere, socialfaglige medarbejdere og andre, der arbejder med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund.