Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 16. - 17. september 2021

Arrangør: Efterskoleforeningen

Frist: 13. august 2021

Sted

Christianslyst, 24392 Nottfeld, Tyskland,

Målgruppe (kun for inviterede skoler)
Efterskolelærere og vejledere, hvis skole tilbyder ”14 dage på efterskole” for sydslesvigske unge i vinterperioden 2020/2021 samt lærere fra danske skoler i Sydslesvig. 

Formål
At kvalificere de medvirkende efterskolelærere og lærere ved danske skoler i Sydslesvig, så de fagligt bliver opdateret, får skabt et netværk og skabt kontakt og aftaler med samarbejdsskoler.

Program

Tilmelding