Om kurset

Dato: 8. - 10. marts 2023

Arrangør: Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole

Frist: 15. januar 2023

Sted

Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge, Ollerup

Efterskolernes og Frie Fagskolers vejledning indgår som en integreret dimension i kostskoleformens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Den tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.
 
Efterskolernes og Frie Fagskolers kostskolemiljø og fællesskaber danner et særligt og meget væsentligt rum for vejledningen, hvor der er mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og – aktiviteter.
 
Vejledningen kræver derfor et godt internt samarbejde mellem skolens personale, men også et eksternt med kommunale vejledere og ungdomsuddannelser, ligesom forældrene også er en vigtig del af dette samarbejde.
 
Det stiller krav til skolen og vejlederne, at kunne begrunde efterskolens og den frie fagskoles vejledningspraksis, samt at have metoder til at udføre den.

Målgruppe: 
Nye vejledere i efterskolen og frie fagskoler, samt vejledere med max. 2 år som vejledere. Det kan være en fordel at “være føl” et års tid inden kursusstart, men ingen betingelse.
 
Målet for basiskursus i vejledning er:
 
- at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
- at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner 
- at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med kommunale vejledere og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
- at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning
 
Internaterne i 2023:
 
Onsdag den 8. marts 2023 – fredag den 10. marts 2023
Onsdag den 1. maj 2023 – fredag den 3. maj 2023
 
Imellem internatkurserne arbejder kursisterne, med udgangspunkt i egen vejledningspraksis, med et projekt.
 
Tilmeldingsfrist 15. januar 2023