Om kurset

Dato: 18. januar 2024

Frist: 15. december 2023

Ønsker du at styrke din rolle som lærer eller forstander ved at integrere bæredygtighed og grøn omstilling i din undervisning? Vores 1,5 timers webinar om "Grøn Dannelses- og Didaktikteori" er skabt specielt til dig!
 
I en tid, hvor behovet for bæredygtig udvikling er akut, spiller uddannelsessektoren en afgørende rolle i at forme fremtidens ledere og beslutningstagere. Dette webinar giver dig et indgående kendskab til teorier inden for dannelses- og didaktikfeltet, der direkte adresserer den grønne omstilling.
 
Vores mål er at inspirere dig til at eksperimentere med nye undervisningsmetoder og tilgange, der kan bidrage til skolernes engagement i den grønne omstilling.
 
OBS: Er du interesseret i at deltage i et længere kursusforløb om bæredygtig dannelse og didaktik, så læs mere her.
 
 
Tilmelding - prisen er 800 kr. pr. skole