Indhold
I et 10. skoleår uden prøver er der ingen krav til efterskolen om, hvilke fag der udbydes eller krav om, at eleverne skal deltage i brobygning og udarbejde en Obligatorisk Selvvalgt opgave. Efterskolen bestemmer selv hvilket indhold der udbydes.

Man skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler for elevens optagelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, efter et 10. efterskoleår uden prøver.

Der gælder følgende regler til optagelse:

Optagelse til en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX):

Eleven har allerede retskrav på optagelse efter 9. klasse
Hvis eleven efter 9. klasse opfylder betingelserne for retskrav på optagelse, kan eleven søge ind på en gymnasial uddannelse på baggrund af sin 9. klasse.
Retskravet fra 9. klasse gælder nemlig i to år fra den sommer prøverne er aflagt i.

Eleven har ikke retskrav efter 9. klasse

Eleven skal til optagelsesprøve og samtale.


Optagelse til HF:

Eleven har allerede retskrav på optagelse efter 9. klasse
Elevens retskrav fra 9. klasse gælder i to år, gældende fra den sommer prøverne er aflagt i.

Eleven har ikke retskrav på optagelse efter 9. klasse
Eleven skal til optagelsesprøve.


Optagelse til en erhvervsuddannelse, EUD/EUX:

OBS. Her kan eleverne ikke opnå retskrav på optagelse efter 9. klasse, da der gælder andre optagelseskrav til erhvervsuddannelserne end de gymnasiale uddannelser.

Eleven skal – i princippet - til optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen, da eleven ikke opfylder optagelseskravene efter et 10. skoleår uden prøver.
MEN - i praksis - hvis man giver eleven en UPV (og den kan både være parat og ikke vurderet parat), bliver eleven i systemet opfattet som en elev i 10. klasse, og vil derfor blive optaget efter samme regler som en elev i 10. klasse.


Ansøgningsprocedure
Elevens søger via ansøgningsportalen optagelse.dk.

Læs mere
Adgangskravene til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse