Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er en tvungen pensionsopsparing, der sikrer, at alle lønmodtagere får lidt ekstra pension ved siden af folkepensionen.

ATP er en selvejende institution, der ledes af arbejdsmarkedets parter. Den blev oprettet i 1964 og omfattede da stort set alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Siden da er ordningen blevet udvidet med ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og andre, og i fremtiden skønnes op mod 98 % af alle pensionister at modtage pension fra ATP.

Det er skolerne selv, der skal beregne og indbetale ATP-bidraget. Skolen betaler 2/3 af den ansattes ATP-bidrag, mens den ansatte selv via sin løn betaler den resterende 1/3.

Alle ansatte på efterskoler skal have indbetalt ATP-bidrag efter sats A. Satserne varierer efter beskæftigelsesgrad.

Se de aktuelle satser: her