Efterskolernes administrationskalender giver et overblik over de faste administrative opgaver, der skal løses måned for måned gennem et år. Kalenderen er tænkt som en hjælp og et værktøj til skolernes administration, så den enkelte skole kan udarbejde sin egen administrationskalender. Kalenderen består dels af faste, fælles opgaver for alle skoler fastlagt på bestemte datoer og pålagt ud fra lovgivning, administrativ praksis m.v., dels af tilbagevendende opgaver, som ikke ligger på bestemte datoer, men som man selv kan datosætte eller løse i ledige perioder i månedens løb.