Det er skolens leder, der udsteder bevis for folkeskolens prøver og bevis til elever, der udskrives før de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.
Læs mere om retningslinjerne for udstedelse af bevis

Fremsendelse nyt afgangsbevis
Der må ikke kræves gebyr for at fremsende afgangsbeviser til tidligere elever. Ligesom elever, som har fået nyt CPR-nummer, er fuldt berettigede til at få udstedt et nyt afgangsbevis. Jævnfør Lov om Det Centrale Personregister.
Den tidligere elev kan for eksempel have fået nyt CPR-nummer på baggrund af et juridisk kønsskifte eller som offer for et identitetstyveri.
Læs mere her