Til alle ansatte, der er ansat i en måned eller mere og med 8 timer om ugen eller derover, skal der senest en måned efter ansættelsen foreligge et ansættelsesbrev. Dette skal beskrive alle væsentlige vilkår for ansættelsen.

Lønnen til lærere består både af lokalt aftalte tillæg og centralt aftalte løndele. Lokale tillæg er aftalt på skolen mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. De centrale løndele er aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Læs mere her

Oplever du problemer med at gemme det indtastede i pdf-kontrakterne, skal du downloade kontrakten til din computer for derefter at åbne den i Acrobat Reader.
Når du har udfyldt den, trykker du Filer/'Gem som' og kontrakten bliver gemt med det indtastede data.

Ansættelsesbrev for månedslønnede og timelønnede lærere
Hent fil

Aftale om konstituering af lærer i højere stilling
Hent fil

Tjeneste- og anciennitetsattest 
Hent fil

Skema til beregning af lønanciennitet 
Hent fil

Kvalifikationstillæg til lærere
Hent fil

Funktionstillæg
Hent fil

Resultatløn
Hent fil 

Lønprotokol
Hent fil

Vejledning om oplysningspligt om persondata til personale og samtykkeerklæring
Hent fil