Med virkning fra og med skoleåret 2022/23  er der trådt en ny arbejdstidsaftale for efterskolelærere i kraft. Efterskoleforeningen har i den forbindelse udarbejdet en vejledning, der gennemgår både de eksisterende og de nye regler. Vejledningen giver derfor et samlet overblik over lærernes arbejdstidsregler, herunder de ændringer, der er sket med den nye aftale. Læs vejledningen her