En ny arbejdstidsaftale for efterskolelærere træder i kraft med virkning for skoleåret 2022/23. I artiklen gennemgås samlet både de eksisterende og de nye regler, og artiklen er således egnet til at danne et samlet overblik over lærernes arbejdstidsregler. Læs artiklen her