obs Denne artikel er ved at blive revideret, men indtil da, læs mere om de nye barselsregler i vores artikel i Administrativ Nyt

Barselreglerne er komplicerede og omfatter bl.a. regler om varslingsfrister, orlovsperioder i forbindelse med graviditet, fødsel eller adoption, udskydelse af orlov, løn og pension og regler om refusion.

For så vidt angår reglerne for ledere, lærere (og for det teknisk administrative personale, hvis det på skolen er aftalt eller praksis, at statens barselsregler følges), anbefaler Efterskoleforeningen kraftigt, at skolerne orienterer sig i Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning fra 2012, der kan downloades gratis her

Efterskoleforeningen har desuden lavet 3 oversigtskemaer over hhv.

- varselsregler

- orlovs-, løn og dagpengeperioder (børn født efter 1.4.15)

- regler for optjening af ferie, pension mv. under forskellige typer orlov 

Moderniseringsstyrelsens barselsberegner.er pt ikke tilgængelig.

Barselsloven kan ses her

Barselsaftalen, der gælder for ledere og lærere (og for det teknisk administrative personale, hvis det på skolen er aftalt eller praksis, at statens barselsregler følges) kan ses her

Skolen skal være opmærksom på at søge refusion fra kommunen og fra Barselsfonden for dele af lønudgiften – også for det teknisk administrative personale. Se om barselsfonden i leksikonet

Kvikvejledning om barsel.
Efterskoleforeningens kvikvejledning om barsel giver et hurtigt overblik over de statslige barselsregler. Læs hele kvikvejledningen her

Vejledningen opsummerer reglerne om orlovstyper, ret til fravær, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte omfattet af den statslige barselsaftale og er et koncentrat af Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning fra 2012, som du finder her.