Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har med henvisning til organisationsaftalen for ledere på efterskoler mv. udarbejdet en bemyndigelsesskrivelse til skolernes bestyrelser til at yde engangsvederlag til ledere i form af vederlag for resultatløn og vederlag for en særlig indsats. Læs her

I henhold til bemyndigelsesskrivelsen kan der ydes vederlag for resultatløn og vederlag for en særlig indsats. Det højeste beløb, der kan ydes engangsvederlag for til ledere, udgør 130.000 kr. ekskl. pension (grundbeløb 31. marts 2012) pr. leder. Engangsvederlaget skal være pensionsgivende. Dette betyder, at bestyrelsen kan yde op til 152.490 kr. inkl. pension (grundbeløn 31. marts 2012) til en leder uden forudgående godkendelse fra STUK. Bestyrelsen har dog fortsat mulighed for at anmode STUK om at få engangsvederlaget forhøjet, såfremt bestyrelsen af helt særlige omstændigheder finder det formålstjenligt.

Bemyndigelsen har virkning fra 1. januar 2019 og erstatter tidligere bemyndigelser.

Styrelsen for Kvalitet og Undervisning har i brev af  25. februar 2020 udsendt et supplerement til bemyndigelsesskrivelsen, der præciserer forudsætningerne for forhøjelse af engangsvederlaget samt udbetalingsperioder. Læs her
 
Vi henviser endvidere til artiklen om Lederløn