Bestyrelsernes opgaver og ansvar bliver ikke mindre i disse år. Efterskoleforeningen har udarbejdet en pjece herom. Pjecen supplerer det tilbud Efterskoleforeningen har til bestyrelserne i form af, at man kan aftale et konsulentbesøg enten på den enkelte skole eller hvor bestyrelserne fra flere skoler går sammen om et arrangement.

Link til pjecen Bestyrelseshåndbogen, Efterskoleforeningen 2021.

Artiklen er senest revideret 11.11.2021.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66 eller konsulent Hanne Lautrup, hl@efterskolerne.dk, 33 17 95 82