Det er obligatorisk for 10. klasses elever at gennemføre et brobygningsforløb. Dette skal påføres elevens afgangsbevis og kan gøres på flere måder:

1. På afgangsbeviset for 10. klasse kan man i feltet ud for Bilag vedlagt, sætte et X og i bemærkningsfeltet nedenunder skrive f.eks.: HTX, 1 uge

2. På afgangsbeviset for 10. klasse kan man i feltet ud for Bilag vedlagt sætte et X og vedlægge et bilag/dokument.
Bilaget skal indeholde elevens navn, cpr.nr, efterskolens navn, angivelse af brobygningsforløb og tidsmæssigt omfang.

OBS: Hvis skolen har programmet Brobygning.net kan dokumentationen hentes i Brobygning.net via elevens cpr.nr. Herefter kan oplysningerne overføres til en excel-fil, hvorfra der kan udarbejdes et word-dokument.

3. På afgangsbeviset sættes et X og i bemærkningsfeltet skrives: Se udtalelse for elevens Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Flere efterskoler slår denne opgave og brobygningsforløbet sammen.

4. Hvis eleven har modtaget et brobygningsbevis fra ungdomsuddannelsen, kan dette vedlægges.

Meritgivende brobygning
Hvis eleven har gennemført et meritgivende brobygningsforløb på 5 uger, skal der på dokumentet også være en angivelse af merittens omfang. Eksempelvis gennem en indholdsbeskrivelse af forløbet.