Med virkning fra den 1. marts 2016 indføres skrappere krav til førere af busser. Det får betydning for lærere og andre ansatte på efterskoler, når de skal køre skolens bus. Der kommer dog også en enkelt lempelse.

Når en ansat kører skolens bus med skolens elever eller ansatte, anses det som ikke-erhvervsmæssig buskørsel.
Kravene for sådanne chauffører er blevet strammet. Det følger af Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Læs om reglerne her