Efterskoler må kun optage dagelever, når det er godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det fremgår af § 12, stk. 2 i tilskudsbekendtgørelsen. En godkendelse søges ved henvendelse til:

Kontor for Frie Skoler
E-mail: KFS@stukuvm.dk
Telefontid ml. kl. 9-12: +45 33 92 53 33 
 

Godkendelses-processen er følgende:

  • Der skal indgå en beskrivelse af, hvorfor det er nødvendigt at eleven bliver dagelev
  • Der skal angives en tidsramme for ordningen. Et helt år som dagelev vil sandsynligvis ikke blive godkendt
  • Der skal foreligge en underskreven accept fra forældre/værge
  • Eleven skal give skriftligt samtykke til ordningen
  • Der skal foreligge en uvildig, gennemarbejdet og velbegrundet udtalelse fra en med professionelt kendskab til den unges behov for at blive dagelev, fx en psykolog, en læge, en PPR-psykolog eller tilsvarende
  • Det skal fremgå, at man tilstræber, at eleven deltager i det mindste i noget af samværsdelen.
Ved beregning af årselevtallet medregnes en dagelev med 70 procent af en årselev, dog undtaget inklusions- og specialundervisningstilskud, hvor en elev indgår med 100 pct. af en årselev.

Kontakt Sine Eggert, se@efterskolerne.dk, 33179768 ved spørgsmål til dagelever.